linia

Artykuły

 

Kronos i Koziorożce

 

..no to mamy saturnalia (17–23 XII. lub tylko 17-19 XIII), czas w którym panowie usługiwali przy stole swym niewolnikom,,...czyli dobry czas na krótką refleksję z czasu, gdy krosnos stwarzał siebie i świat, oraz z czasu gdy saturn cicho rządzi z tartaru


 ... kronos, saturn pierwszy boski władca świata, ..od niego zaczęła się historia,


. ..przed nim był tylko chaos uranosa i jego małżonki gai, złączonych w jedno,...rodzących gigantyczne, jednookie i wielorękie wiry.....i byli wszyscy w jednym i byli jednym,

...cierpiała gaia, że nie ma nikogo, choćby tylko malutkiego, którego mogłaby otulić, dotknąć, pogłaskać, powąchać i ucałować,...zdecydowała, że wraz z następnym wirem musi się coś ustalić w tym gigantycznym chaosie, zbyt zmiennym i zbyt płodnym w jeszcze większy chaos,...
..i szepnęła najmłodszemu stań się mocnym i twardym, ...najmłodszy posłuchał i stał się i zaczął być, ..lecz gdy on stał się, stała się również wyrwa w jednym i rozerwało się jedno, ..na wiele się rozerwało, .. nastało się niebo, i nastała się ziemia, którą ukochała gaia, a z wyrwy w jednym między z jednego wydzielonych oraz w wydzielone ich środki, popłynęła prawoda, krew z trzewi uranosa ...popłynęła, by to, co się wydzieliło i powstało z jednego miało swe miejsce zaistnieć, istnieć i być,

 

 ...pozazdrościli starsi bracia najmłodszemu istności, ...oni również zapragnęli i stanęli buntem, ...oni również zachcieli być, ..i z pragnień ich,.. jedni poczuwszy swój wigor zapłonęli, płonąc i rozdając swój płomień, ....drudzy poczuwszy swą moc, zestalili ją w sobie, stając i dzieląc się stałością... pozostali zachwyciwszy się zwinnością, wnikliwością oraz gibkością prawody, zapragnęli jej być równymi,... i zanurzyli w nią swe chaotyczne wiry, a wynurzywszy z niej swe bytności .. jedni zawiali (jej) przenikliwym duchem i wieją nim ... drudzy popłynęli (jej ) otulającym czuciem, i płyną nim, ......i tak (po)(na)stał się początek koła istnienia, 

 

..i pierwszy, który w nim zaistniał nazwał się bogiem, ..a swój porządek istnienia, zamknął w to koło,... by nowy porządek mógł istnieć i mógł mieć moc istnienia, ....koło (jego) porządku nazwał, po sobie boskim,..

..lecz gdy zamknął porządek w koło, ..zrozumiał ból ojca swego i zrodzony z bólu podstęp matki swojej, pojął też skąd wieczność i bezkres chaosu,...zrozumiał również ból istnienia i pojął, że musi powołać tartar, ... pojął , że by żyło, co już zaistniało,.. by trwał ustanowiony porządku istnienia... by to, co żywe pomieszczało się w tak ustanowionym kole porządku oraz by go nie rozrywało i nie zerwało, swym zbyt rozpasłym istnieniem,.... musi pożerać to, co swym  zaistnieniem powołał, ...musi harmonizować, stabilizować, rozgraniczać i ograniczać swych żywiołowych braci, ..musi zapewniać im równomierny dostęp do nieba i ziemi oraz równomierny przepływ miedzy nimi....widział też, jak zaistniałe cieszy się swym istnieniem,...czuł, że i on się cieszy swym bytem, mimo bólu unicestwiania w tartarze tego wszystkiego rodzi się w nadmiarze, tego co, rodzi nadmiar i chce żyć w nadmiarze,... mimo bólu wiedzy o ograniczonej miejscem i czasem istocie istnienia,
..powołał też do istnienia, do żywego istnienia podobnego mu,... powołał podobnych mu, na swój wzór i na swe podobieństwo, dał tym z niego i jego moc rodzenia, ustanawiania i utrzymywania porządku, wyposażył ich boskie koła istnienia,
.. a dla nie mącenia radości i im i istniejącym, zakrył przed żyjącymi i istniejącymi w spokoju i porządku, tartarową istotę istnienia oraz wiedzę o niej,

 

.... zastrzegł również by nie ruszali owoców tartaru, ani owoców wiedzy o nim,.....i ustanowił tartar i dał z siebie życie tartarowi, dał dla swego porządku oraz dla radości i spokoju wszystkich w nim istniejących i żyjących,....czas i miejsce jego rządów nad jego boskim kołem istnienia były złotymi dla istniejących i żyjących, w tym kronosowym królestwie........żyjący żyli w równowadze z istniejącymi żywiołowymi bogami, i żyli w zgodzie z sobą i w sobie, a żywiołowe bogi były w równowadze z żyjącymi i istnieli w zgodzie miedzy sobą oraz w sobie, ..a wszelką ich i w nich nierównowagę oraz wszelkie ich i w nich napięcia pożerał zgodnie kronosowy tartar, ...i cieszył się kronos radością żyjących i  istniejących....i wiedział kronos, że to co powstało jest dobre, że dobry jest porządek oraz wiedział, że on jest dobry.

..lecz pozazdrościły istniejący żyjącym daru ustanawiania porządku oraz pozadrościły kronosowi tartaru, który on skrył przed nimi, ...pozazdrościły mu również wiedzy o istnieniu i o ustanawianiu porządku istnienia, ... i wespół z żyjącymi zbuntowali się kronosowi i jego porządkowi, ... i jako pierwszy boski żywioł ognia, porodził z siebie zeusa, a ten porodził w nim trzy ognie i poznał ból istnienia wyłonionych ze swego istnienia,.. poznał też tartar i wyłonił z siebie swój, by istniało i żyło to co się wespół z nim z nim wyłoniło,.... a wyłoniły, ż ziemi wyłonił się hades, a on wyłonił z siebie trzy ziemie i poznał,....a z wody wyłonił się posejdon, i wyłonił z siebie trzy... ,...a z powietrza wyłonił się ten, co w nim pomieszkiwał od zaistnienia, czyli ten duch zaistniały z krwi uranosa,.. ten pradawny duch, co niesie w sobie wszystko, co było przed, „tym co było, co jest i co będzie”...i wyłonił z siebie duch uranosa trzy wiatry,.... 


 .... a żyjący duchem kronosa odkryli, że maja boską moc porządkowania, że pomieszkują w nich (ich) żywiołowe bogi ....to, że jest już w nich, ich własny tartar,... również to, że oni nim zarządzają oraz że zarządzają porządkiem w sobie i porządkiem wokół siebie,...lecz z żalu do bogów i w bólu istnienia, który poczuli w swych środkach,.. postrzegli zarazem, że ból jest mniejszy i jest im bezpieczniej oraz spokojniej gdy wyzbędą się zarządów nad swym tartarem, nad swym istnieniem i swym porządkiem,....i się stało tak, że większość z żyjących oddała swe boskie koła wraz z tartarami, lub tylko swe tartany, w zarząd panom i paniom prządkom ich losów,


...a saturn, on z tartaru cicho zarządza swym boskim kołem, ...teraz już rozrośniętym, z pięciu żywiołów do trzynastu, ...zarządza tak by to jego boskie koło, kręciło się w równie boskiej harmonii i w równie boskim porządku, godnym jego stawodawcy, ... jedynie co robi to obraca  

swym boskim lustrem tak, by ci co zaistnieli oraz ci co żyją w jego porządnym i boskim kole istnienia, ...nie zapominali, o swych tartarach oraz by wiedzieli co dla własnej wygody skryli przed sobą w czeluściach swych tartarów, bo nie tylko napięcia i nie tylko zbyteczne nadmiary w nich pochowali, ...i nieważnym dla saturnowego lustra jest fakt, że co poniektórzy swe tartary scedowali w obcy zarząd,

 

 ...saturn wie, że one są zawsze i wszędzie ich, w jego boskim kole, .....bo on (teraz, w swym wiecznym teraz) ustanowił porządek w swym boskim kole istnienia, tak, by się nie napracować oraz tak by wszyscy z koła byli mu równymi... by wszyscy z jego koła mieli swe czasy i swe miejsca we własnych rękach lub tylko we własnych głowach, jeżeli taka ich wolą, ..a ich wola jest ich wolą, jeżeli taką jest ich wola,....tak będzie, tak jest i tak było,…i tym sposobem, kronos na wzór swojego ojca ukrył siebie, miast pracować za wszystkich, miast ukrywać tartar przed wszystkimi oraz przed wszystkimi ukrywać wiedzę o tartarze i o istocie istnienia, ..spytacie, a co duchem kronosa?… on nadal żyje w jego dzieciach.


...troche wyszło tego dużo, lecz myślę, ze całkiem dobrze udało mi się przybliżyć władcę kronosa, saturna, …. teraz spokojnie mogę przystąpić do analizy tych, z jego dzieci, którzy mniej lub bardziej świadomie odważyli się poznać i poczuć w sobie drogę i dzieło ich ojca kronosa, ….który, mimo to, że miał ojca i matkę oraz miał braci, …wszystkich ich porodził, gdy porodził siebie, …stając się ojcem i matką, samego siebie oraz ojcem i matką jego rodziców i jego braci.


 ..i jeszcze jedno,… piszę o kółkach istnienia, ..bo piszę do astrologów, znawców życia, którzy pochylają swe głowy nad płaskimi kółkami istnienia i z tych płaskich próbują odczytać prawdę zaistniałej i żywej wszechrzeczy, ..a właściwiej prawdę o tej jej części, zamkniętej w kuli ziemskiego wszechświata, ..o ziemi i niebie ziemi, ..o tych co są ziemi i co są z ziemi,…o ziemskim kronosie, saturnie, ..o jego ziemskich braciach i jego ziemskich rodzicach, o jego ziemskich dzieciach, o jego czeladnikach, koziorożcach budujących swoje porządki w ramach porządku ziemskiej struktury, ….o ..o..o.. oraz o tym co nie jest płaskie, co ma swą ziemską szerokość, swą ziemska wysokość, swą ziemską głębię, ..co ma światło i ciemność ziemi, …co ma swoje miejsce i swój czas na ziemi oraz co ważne, co istnieje, żyje, widzi , słyszy i czuje na ziemi, ..gdy tylko taka wolę życia na ziemi wyraża, ..świadomie bądź nieświadomie sobie. 

.. współcześni ziemscy kozi saturnowie, mniej gustują w kolistych strukturach porządku, ..oni wolą solidne piramidy, wieże, studnie, drabiny itp. struktury, które wzorem pierwszego saturna, kronosa w budują, wzmacniają i czynnie utrzymują w równowadze,.. lubią działać, lubią czuć, że robią porządek, ..lubią czuć się potrzebnymi …lubią świadomość, że są porządni, że robią porządnie, od podstaw, sami i dla samego porządku oraz nie tylko dla siebie, …cieszy ich świadomość, że solidnie uporządkowali kawałek świata, ..lubią wspinać się po pochyłościach i szczeblach wszelkich struktur, i tych naturalnych, i tych sztucznych,…lubią pokonywać przeszkody , lubią się z nimi mierzyć,… ponadto lubią struktury mocne, zbudowane z porządnej twardej materii, z najcięższej ziemi, z najtwardszych i najsztywniejszych jej struktur, tej którą ubogaca ziemski hades, pluton,… właściwy ich władca, ..wewnątrzziemny władca ziemi i ziemskich koziosaturnów,


 ...lubią kozy energie saturna, lubią ich zwierające koła, ..zamknięci w ich środku, czują się mocni, pewni i bezpieczni,.. tam w środku, wewnątrz Saturna, na pewnym gruncie, budują plutoniaste budowle, mocne, trwałe i bezpieczne. 
..ja zamknąłem w kozie merkurego,.. w kozim, solidnym, mocnym, trwałym i bezpiecznym tartarze zamknąłem tego nad miarę ruchliwego, nad miarę gadatliwego oraz nad miarę sprytnego boga, ..a właściwiej zamknąłem jedynie, jego jasnego i świętego ducha,. bo z czarnym krukiem lubię krakać i merkurić, …temu ciemnemu słonecznemu merkurialnemu krukowi, choć on jest czarny i księżycowy, można spokojnie zaufać, ..nie zwiedzie, nie przyświeci i nie przehandluje, …co najwyżej nie odezwie się i nie pokaże, gdy zauważy, że ja zaczynam zwodzić, przyświecać i wyceniać to, co nie podlega wycenie,…cieszę się gdy, słyszę, że kracze oraz czuję się lekkim, gdy widzę go w pobliżu.

… rozgadałem się, …nie to po białego i jasnego zamykałem w kozie, bym teraz za niego gadał, świecił z wysoka oraz za niego czarował, … złocąc nadmiarem swe usta, …po to, go zamknąłem bym milczał i nie cwaniakował,.. bym słuchał oraz słyszał, ..bym uczył się mówić, nie mówiąc lub uczył się mówić bez słów lub pomiędzy słowami, …bez zbytniego mielenia językiem oraz bez gubienia ducha, zawartego w tym, o czym mówię.

..zamknąłem białego, by niepotrzebnie nie szatkował mych myśli oraz nie upychał ich po wyraźnie porozgraniczanych szufladkach, potęgujących bezmyślność oraz spory w zakresie tego, co winno leżeć i pomieszczać się w tej, a tej, lecz nie innej szufladce,.

..podobnie jak krakająca mowa czarnego, również pismo może nie zatracać ducha opisywanego, … może również ukazywać pełną istotę rzeczywistego, ..żywię czarnego i daję mu wolność poraz pierwszeństwo przed białym, by nauczył  mnie, pisać po kruczoczarnemu w słowoszufladkach białego, 

...oczywiście łatwiej byłoby mi pismem oddać całość (przekazywanego) obrazu, gdyby przekaz był ciągły, ..a odbiorca sam wg swojego aktualnego rozeznania dzieliłby ciągły i pełny przekaz czarnego kruka, na poszczególne słowa światłego i świętego kruka, mając przy tym świadomość, że z ogólnego przekazu wybiera tylko to, co mu odpowiada oraz to, co jest mu stosowne nadanejegotuteraz, ..byłby wówczas świadom, ze to on dzieli i interpretuje oraz byłby świadom wybiórczości tego przez siebie zinterpretowanego i odebranego przekazu, … a co jest równie ważne, myślałby przy jego odbiorze,....jeszcze lepiej byłoby, gdyby pisemny przekaz mógł być złożony z samych spółgłosek, ..a odbiorca na własny rachunek sam wstawiałby samogłoski i sam dzieliłby przekaz na swoje własne słowa,...wiedząc, że tworzy swój cząstkowy, słowny obraz (z) odbieranego (nie jego) obrazu,

.....nierealne marzenie? ..szczególnie w czasach, gdy z porządku i dla porządku saturnowe kozy aktywnie budują, rozbudowują i utrzymują w mocnym porządku piramidy, wieże, studnie, drabiny, itp. …i to wszystko z materiałów coraz porządniejszych, coraz twardszych, coraz mocniejszych, coraz cięższych, coraz bardziej zwartych,… czyli jednym słowem z coraz bardziej plutoniastych materiałów, ach, te 

 

plutoniastosaturnowe kozy….to one wprowadziły i od nich się zaczął ten kiwinkunksowy, piramidalny porządek ziemskiego świata, ...co pięć, ….tak to kozy wybudowały jaskinię, którą zasiedlił lew, gdy nadszedł się jego czas oraz wyznaczyły bliźniakom miejsce , od kiedy miał się zacząć początek i kiedy ma się stać koniec,..oraz miejsce z którego rozdzieliły się drogi ziemskich kruków czarnego i białego, .. łączy je tęczowy most. 


… pozostaje mi się dostosować do precesyjnogwiezdnego czasu ziemi i do jej aktualnych twardych i rozgraniczonych struktur oraz pozostaje mi tak długo trzymać świętego i jasnego w koziej wieży, aż nie nauczę się od czarnego, pisać czarne czarnego, po białemu,

...kruk

Dodaj komentarz

Komentarze

haha bu kraahaha
... 10.02.2020, 23:39
wie co zrobił i zna swego węża
ja 14.09.2018, 21:41
myślę że biły już dość dobrze rozpoznał naturę końcopoczątków i świetnie potrafi pisać czarno na białym. wymyka się czasem z kozy po całym spektróm malując nie jedynie wycinkiem swego taru tańczy i wraca, wciąż wraca nie lubiąc pisać po nijakiemu i krakać kra kra jedynie w sobie. choć myślę że slusznie go jeszcze nie słuchasz bo on zwodniczy jest dla słabych jacy z pewnością zapędzą się do kozy jeśli nie będą mocni w swoim tu i teraz nie będą mocni i prawdziwie prawdziwi wtedy ich pochłonie włąsna zguba. nie to co czarny na białym jaki mówi co was boli a nie gdzie można jeszcze dotrzzeć w sobie nie znane i nie swoje wszech czaso miejsca... świetnie to wiadomo białemu
ja 14.09.2018, 21:38